Fradragsregler

Fradagsgrænsen for gaver til godkendte organisationer som f.eks. Kristelig Handicapforening er for 2018: 15.900 kr.

Fradragsberettigede gaver til Kristelig Handicapforening bliver fortrykt på selvangivelsen. Vi har derfor brug for dit cpr-nummer, hvis du ønsker fradrag for dine gaver.

Ligningsloven på SKATs hjemmeside, opdateres når finansloven formelt er behandlet i folketinget. Se skatteministeriets §8A i ligningsloven.

Gavebreve
Et gavebrev er en ordning, hvor man aftaler med KH at give et fast beløb eller en fast procentdel af sin indtægt i 10 år. Fordelen ved gavebrevet er at hele beløbet kan trækkes fra indtil 15% af din bruttoindtægt. Alle har dog ret til at give 15.000 kr. årligt under gavebrevsordningen med fuld fradragsret.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og følg os...