Socialfaglig vejledning i Kristelig Handicapforening

Kristelig Handicapforening tilbyder i begrænset omfang gratis socialfaglig vejledning til enkeltmedlemmer og medlemsbofællesskaber. Formålet er at give medlemmer mulighed for rådgivning og vejledning i sager med kommunen. 

Proceduren for brug af heraf:

Bofællesskab/medlem henvender sig til Kristelig Handicapforening's landsleder om den konkrete problemstilling/sag. For at vurdere, om Kristelig Handicapforening kan være behjælpelig i den konkrete sag, vil der være behov for en kort beskrivelse at, hvad præcis du ønsker rådgivning om.

I forhold til Bofællesskaber kan Kristelig Handicapforening som udgangspunkt kun gå ind i en sag vedrørende en myndig person/barn over 18 år, hvis Bofællesskabet har formel kompetence til at varetage pågældendes interesser. Hvis der ringes om en myndig person, skal vi som udgangspunkt bruge en fuldmagt, hvor vedkommende giver udtryk for, at han/hun er indforstået med, at der tales om sagen med Kristelig Handicapforening's landsleder og eventuelt socialfaglig konsulent,

I enkelte situationer kan Kristelig Handicapforening uden fuldmagt yde generel rådgivning uden at komme ind på konkrete og personlige forhold.

Landslederen afgør, hvorvidt der er behov for inddragelse af socialfaglig bistand i den konkrete problemstilling/sag. Landslederen og socialrådgiverkonsulenten aftaler indbyrdes arbejdsfordeling i den konkrete opgave. Ligesom de vil være opmærksomme på, hvorvidt der i den konkrete problemstilling kan hentes bistand fra andre fx Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet eller LEV.

Socialfaglig vejledning/rådgivning i Kristelig Handicapforening er gratis.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og følg os...