Kollektinformation

Kort information om Kristelig Handicapforening til omtale på kollektdag.

Mennesker med handicap har også brug for forkyndelse og kristent fællesskab - både søndag og hverdag.

I Kristelig Handicapforening arbejder vi med formidling af det kristne budskab til mennesker med særlige behov for hjælp og støtte.

KH har 11 bofællesskaber hvoraf de 3 startede op i 2012. I KHs bofællesskaber er der trygge rammer til at trives og udvikles som menneske og kristen.

KH er en del af kirkens diakonale arbejde blandt handicappede og deres familier.

KH vil:
-  sætte fokus på kristen tro og handicap
-  støtte bofællesskaber for mennesker med handicap
-  støtte familier med hjemmeboende handicappede børn

Tak for enhver støtte til KHs arbejde.

www.k-h.dk for mere information.

KH er med i periode 4: Fastetid og passionstid

Giro: 207-2645. Bank konto: 7780 2068252.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og følg os...