KHs historie

Kristelig Handicapforening er opstået som svar på bøn fra forældre med handicappede (psykisk og fysisk udviklingshæmmede) børn. Man oplevede et behov for at være sammen med andre kristne forældre med de samme problem stillinger.

Der opstod et fællesskab ved familielejrene, som fandt sted to gange årligt. Her var børn og gamle, raske og handicappede sammen til sjov og alvor, leg og arbejdsdrøftelse. Og man fandt ud af, at man havde ét stort tyngende fælles problem:

Hvor skal vort hjemmeboende, voksne handicappede barn bo, når vi ikke kan klare opgaven mere? Hvad gør vi, når kommunen tilbyder os et bofællesskab, som langt fra ligner det kristne hjem og miljø, som vi ønsker vort barn skal have mulighed for at leve i - også fremover? I det hele taget, hvem skal tage sig af den voksne handicappedes åndelige behov, når han/hun flytter hjemmefra?

Problemstillingen for disse forældre i 70'erne kan man næppe kalde ny, men i tidens udvikling lå det nye, at den voksne handicappede ikke længere forventedes at bo hjemme hos forældrene men at skulle flytte hjemmefra ligesom alle andre unge.

De udviklingshæmmede er først rigtigt blevet synlige i samfundet de sidste godt 25 år, efter man begyndte at tale om en tilværelse så nær det normale som muligt. Desværre må vi sige, at kirken kun i ringe grad fulgte med denne udvikling, og den havde ikke taget højde for, at også udviklingshæmmede har et åndeligt behov! Og her opstod Kristelig Handicapforening tilsyneladende ind i det kirkelige tomrum og fik som motto: "Se til, at ingen går glip af Guds nåde" (Hebr 12,15).

Som forældre var det at skulle sende sit handicappede barn ud og se det prisgivet i et meget sekulariseret miljø næsten mere, end man kunne bære. Derfor fandt man frem til, at det måtte kunne lade sig gøre at danne en forening og bygge en selvejende institution (bofællesskab), hvor man selv havde kontrol med ledelse og indhold. Og således skete det! I foråret 1980 holdt man stiftende generalforsamling.

I 1983 kunne man indvie det første bofællesskab/hjem i Ølgod, "Østbækhjemmet".

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og følg os...