Tegn når du taler!

Lad hænderne hjælpe munden, når der kommunikeres - så kan flere være med. Sådan lød budskabet, da Kristelig Handicapforening i denne uge satte tegnstøttet kommunikation på dagsordenen.

Torsdag den. 11. april åbnede Kristelig Handicapforening dørene for en samling inklusionspræster, der ønskede at bliver klogere på og bedre til tegnstøttet kommunikation. Landskontorets medarbejdere deltog også. 

Underviser var visuel kommunikationskonsulent, Mette Gautier, der er uddannet tegnsprogstolk og teolog.

”Tegnstøttet kommunikation er nødvendig for nogen, men god for alle, ” startede hun med at slå fast. 

Almindeligt hørende mennesker er vant til at forbinde tegnsprog med døve. Men faktisk støtter vi os alle til øjnene, når vi skal forstå, hvad der bliver sagt til os. Vi bruger også hænderne, når vi taler. 

Mette Gautier gav et eksempel med en gruppe matematikprofessorer, som blev bedt om at forklare deres pointer, mens de sad på deres hænder. Det kunne de ikke. Selvom de var vant til at befinde sig på et højt intellektuelt abstraktionsniveau, kunne de i en undervisningssituation ikke formidle uden brug afhænderne.  

Tegn er ikke fagter

Tegnstøttet kommunikation (eller den mere enkle udgave: Tegn til tale) er en udbygning af den løbende visuelle tolkning af det talte ord, som vi alle praktiserer med mimik og gestik. At støtte sine talte ord med tegn virker særlig godt i kommunikationen med udviklingshæmmede eller demente. Men det kan bruges til alle, der gerne vil forstå med både øjne og ører. 

For at skærpe den formidlingsmæssige gevinst er det nødvendigt at benytte tegn og ikke blot fagter, understregede Mette Gautier. 

”Fagter er betydningsløse bevægelser. Tegn er bevægelser med en betydning, som understøtter det talte eller sungne ord og dermed virker som en kognitiv hjælp. Derfor må tegn altid være velovervejede.”

Find selv på

I systemet ”Tegn til Tale” findes en samling faste tegn, som kan understøtte dialogen om dagligdags emner. Når det gælder forkyndelse og tro, er der derimod langt fra opfundet tegn for alt. Derfor må præster og andre forkyndere være kreative, når der skal produceres tegn til eksempelvis en salme eller en bibeltekst, forklarede Mette Gautier. 

Hun sendte kursets deltagere ud for at sætte tegn til et par salmer - en udfordring, der satte gang i overvejelserne: Hvor går grænsen mellem skuespil og tegngivning? Hvor mange tegn kan puttes ind på én verslinje? Kan dem på bagerste række se de små tegn med fingrene?

En motiverende dag

En dag med koncentreret fokus på tegnstøttet kommunikation kombineret med opmuntringen til at bruge tegnene – både de faste og selvopfundne, virkede motiverende, syntes Lars Morthorst Christiansen, der er sognepræst i Vindum Sogn, hvor han arbejder med specialundervisning af konfirmander. Han følte sig efter kurset bedre klædt på til at springe ud i den nye måde at ”tale” på.

”Jeg havde lidt kendskab til den tegnstøttede kommunikation, men manglede det sidste skub. Dagen i dag har givet mig frimodighed til at gå i gang med at bruge tegn i min undervisning. Jeg tror, det bliver et værdifuldt værktøj,” lød vurderingen fra inklusionspræsten.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og følg os...