Ingrid Danielsen bliver ny leder af Østbækhjemmet pr. 1. august 2015

<i>Ingrid Danielsen</i>

Bofællesskabet Østbækhjemmet har ansat Ingrid Danielsen som leder pr. 1. august 2015. Hun afløser Inge og Mogens Stig Nielsen, der går på henholdsvis efterløn og pension.

Ingrid Danielsen er uddannet socialpædagog og psyko- og familieterapeut. Derudover er hun i gang med en diplomuddannelse i ledelse. 

Ingrid Danielsen bor i Ølgod og kender flere af beboerne på Østbækhjemmet, blandt andet via det lokale kirkeliv, og hun har tidligere, gennem syv år, arbejdet på et Værkstedet Viaduktvej, hvor flere af Østbækhjemmets beboere arbejder.

"Jeg søgte stillingen som leder af Østbækhjemmet, fordi jeg ønsker at bruge noget af min ledelseserfaring - og fordi jeg gerne vil være dér, hvor Gud vil, jeg skal være," siger Ingrid Danielsen, der har oplevet det som et langt forløb at blive klar til jobskiftet. Hun har de seneste otte år været leder af den kristne private børnehave, Solsikken, i Skjern og har gennem alle årene været meget glad for arbejdet.

 "Min opgave med Børnehaven Solsikken var at bygge det hele op fra grunden sammen med medarbejderne. På Østbækhjemmet bliver det en helt anden opgave, som handler om at bygge videre på alt det gode, der allerede er i gang. Her bliver udfordringen at finde hinanden og skabe noget nyt sammen. Når der kommer en ny ledelse, så vil det også tilføre nogle forstyrrelser, og de skal jo tilføres i tilpasse mængder. Jeg håber, at vi i løbet af et års tid har fundet hinanden, og at vi sammen får skabt nogle gode rammer, et godt klima og et godt læringsmiljø. Det gælder både i forhold til medarbejdere og beboere," siger Ingrid Danielsen. 

Bestyrelsen for Østbækhjemmet ser frem til samarbejdet med Ingrid Danielsen. 

"Vi er meget glade for at kunne ansætte en så kompetent leder til at stå i spidsen for at videreføre og udvikle Østbækhjemmet. Vi tror, at Ingrid Danielsen kan blive til stor glæde for beboerne, de pårørende og medarbejderne - og alle andre, der har med Østbækhjemmet at gøre," siger Frank Knudsen, der er formand for Østbækhjemmet. 

Østbækhjemmet har i 2015 udvidet med to nye beboere, og de arbejder i øjeblikket på at finde ud af, hvordan strukturen - og ledelsesstrukturen - for bofællesskabet skal være fremover. 

 

Om Ingrid Danielsen
Ingrid Danielsen er uddannet socialpædagog og psyko- og familieterapeut. Derudover er hun i gang med en diplomuddannelse i ledelse.

Hun er 49 år, gift med Hans Danielsen, og sammen har de to voksne sønner. De bor i Ølgod, og i fritiden er hun kirkesanger og med i kor og band i Ølgod Valgmenighed, hun er kasserer i Indre Mission i Ølgod, og derudover er hun aktiv med løb og svømning.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og følg os...