september 2018

Opfordring fra KH's formand: Gå den ekstra mil!

Ja eller nej til ekstra plejekrævende beboere? Problemstillingen er svær og langt fra entydig. Alligevel må den ikke blive tabu, mener Thomas Bjerg Mikkelsen, der her kommer med en forsigtig, men ikke desto mindre insisterende opfordring.

 Af Christina Brorson

Thomas Bjerg Mikkelsen. (Arkivfoto)

”Det er svære valg, det enkelte bofællesskab står i, hver gang der skal tages stilling til en meget plejekrævende beboer. Jeg har stor respekt for det ofte udfordrende samarbejde med kommunen omkring visitation og bevillinger. Jeg ved også, at der er helt nødvendige hensyn at tage til dem, som allerede har deres hjem i bofællesskabet,” siger formand for Kristelig Handicapforening, Thomas Bjerg Mikkelsen.

Alligevel vælger han at opfordre til eftertanke og åbenhed i spørgsmålet om ekstra plejekrævende beboere.

”I sidste ende handler det om menneskesyn. Dem der er allersvagest og har behov for allermest hjælp, skal Kristelig Handicapforening også være der for. Bofællesskaberne er gearet forskelligt, men som forening skal vi ikke have en øvre grænse, hvad angår plejebehov. Vi skal ikke være en forening for de velfungerende. Det stemmer ikke overens med vores kristne værdigrundlag,” understreger Thomas Bjerg Mikkelsen.

Flere ældre 

Over de seneste år er antallet af ældre mennesker med udviklingshæmning i Danmark steget (se faktaboks). Det har medført nye udfordringer. I den seneste rapport på området: ”Ældre Udviklingshæmmede” som er udgivet af Servicestyrelsen og JYFE (Jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde) i 2010 og bygger på svar fra 65 kommuner, nævnes utilstrækkelige boligløsninger blandt andet som et problem. Nødvendigheden af større tværfaglighed mellem socialpædagogisk og sundhedsfagligt personale fremhæves også.

I nogle kommuner har ældre borgere med udviklingshæmning fået plads i ældrecentre, men flere oplever løsningen som utilstrækkelig: ”De særlige behov, som mennesker med udviklingshæmning har, kan vanskeligt imødekommes i de almene tilbud for ældre” hedder det i rapporten.

Også i bofællesskaberne tilknyttet Kristelig Handicapforening mærkes de udfordringer, der følger med en højere gennemsnitsalder.

Udviklingen er en oplagt anledning til at hanke op i sig selv som forening, mener Thomas Bjerg Mikkelsen og med ham landsbestyrelsen. Derfor blev problemstillingen ”Hvordan værner Kristelig Handicapforening om det svage liv?” italesat i formandsberetningen på årsmødet i marts, og derfor optræder den som fokuspunkt for bestyrelsen i hele 2018.

Lav en politik 

”Jeg mener, det er vigtigt, at vi ikke tier problemstillingen ihjel internt i Kristelig Handicapforening - at den drøftes i de enkelte bofællesskabers bestyrelser. Her mærker man tydeligst dilemmaet mellem at vedligeholde trivslen i bofællesskabets hverdag og risikoen, besværet og usikkerheden ved at optage eller beholde en plejekrævende beboer. Jeg vil gerne opfordre til, at man opmuntrer ledere og medarbejdere til at gå den ekstra mil, når det er muligt,” siger Thomas Bjerg Mikkelsen.

Konkret foreslår han, at det enkelte bofællesskab får en ældrepolitik, som beslutningerne løbende holdes op på. Desuden opfordrer han til at tænke i alternativ kontakt, hvis det bliver nødvendigt at tage den tunge beslutning at sige farvel til en beboer, som med alderen er blevet for plejekrævende.

”Det kan for eksempel være med jævnlige besøg fra bofællesskabet, som jo er det hjem, beboeren har forladt. Ingen må få oplevelsen af at være forkastet!”.  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og følg os...