Marts 2017

 

To nye i Kristelig Handicapforenings bestyrelse

Velkommen til Helga Hvidtfeldt Sønderby og Jytte Jacobsen, som begge er nye i Kristelig Handicapforenings bestyrelse.

Helga Hvidtfeldt Sønderby er 43 år og oprindeligt fra Færøerne. Hun er uddannet social- og sundhedsassistent og arbejder som vikar i bofællesskabet Kernehuset og på plejehjemmet Sct. Olaf i Højbjerg. Hun har valgt ikke at have en fast stilling, fordi arbejdet som vikar giver en fleksibel og mere rolig hverdag.
Hun er gift med Kenneth Sønderby, der er praktiserende læge i Hørning, og sammen har de sønnen Silas på 7 år, der har en gennemgribende udviklingsforstyrrelse og ADHD.

Helga Hvidtfeldt Sønderby

Helga Hvidtfeldt Sønderby blev valgt ind i Kristelig Handicapforenings bestyrelse på årsmøde den 11. marts 2017. 

”Da jeg blev spurgt om at gå ind i bestyrelsen sagde jeg ”ja”, fordi jeg gerne vil bidrage til arbejdet i Kristelig Handicapforening. Jeg vil gerne være med til at sørge for, at mennesker med handicap har det så godt som muligt, og jeg vil gerne bidrage til at vise, at man sagtens kan leve et godt liv med handicap,” siger Helga Hvidtfeldt Sønderby, der har været vikar i bofællesskabet Kernehuset gennem de seneste to år. 

”Kristelig Handicapforenings bofællesskaber er et godt sted at bo, hvor man samtidig kan udleve sin tro og blive bevaret i troen,” siger Helga Hvidtfeldt Sønderby. 

Men selvom hun har været vikar i Kernehuset, synes hun ikke, hun kender foreningen så godt endnu, men glæder sig til at lære den bedre at kende – og til at komme i gang med arbejdet i bestyrelsen.

”Jeg tænker, at jeg kan bidrage med et blik på foreningen udefra, og jeg kommer med en åben og spørgende tilgang. Og så har jeg også nogle idéer og tanker til lokale tiltag og muligheder. Og så håber jeg da også, at jeg kan få flere af de ansatte med som medlemmer,” siger Helga Hvidtfeldt Sønderby.

Jytte Jacobsen er uddannet socialpædagog fra Diakonhøjskolen i Aarhus og har tidligere arbejdet med blandt andet misbrugere, familiebehandling og særligt udsatte børn. Hun har også en KRAP-uddannelse både på lederniveau og pædagog-fagligt.
Hun er 51 år, gift med Mogens, og de udgør lederparret på Frøjkgården i Holstebro. Sammen har de fem børn mellem 15 og 28 år, tre svigerdøtre og tre børnebørn.

Jytte Jacobsen

Jytte Jacobsen er valgt som repræsentant for lederne på Kristelig Handicapforenings bofællesskaber, og hun udgør den ene halvdel af lederparret på Frøjkgården.

”Der skulle vælges en repræsentant fra ledergruppen, og jeg tænkte, at det godt kunne være mig, der skulle tage den opgave nu. Jeg har en god fornemmelse af bestyrelsen og efter 14 år som leder på Frøjkgården har jeg et godt kendskab til Kristelig Handicapforening og vil også gerne være med i bestyrelsen – selvom bestyrelsesarbejde slet ikke er mig. Jeg vil ofte gå efter opgaver, hvor jeg kan være i marken, men det er der også mulighed for i bestyrelsen,” siger Jytte Jacobsen og ser blandt andet en opgave i at få skubbet PREP-arbejdet godt i gang. 

Jytte Jacobsen har sammen med sin mand, Mogens Jacobsen, været PREP-certificeret i mange år ud fra Nørrelandskirken i Holstebro, og i januar blev de også certificeret til at arbejde med PREP i forhold til familier med handicappede børn. Kristelig Handicapforening har besluttet at uddanne fire personer i PREP, og tanken er at PREP skal tænkes ind på et mere landsdækkende plan i forhold til familier med handicappede børn. 

”Jeg er også optaget af, hvordan Kristelig Handicapforening kan hjælpe de mennesker, der ikke har mulighed for at bo i et bofællesskab, og jeg ønsker at arbejde videre med de tilbud om bolig eller fællesskab, foreningen kan have til de mennesker,” siger Jytte Jacobsen.

Her har hun også en vigtig viden omkring at have et handicap, hvor man har et højt intellektuelt niveau – og hun har tanker om, hvordan vi som forening kan møde disse mennesker både fagligt og forkyndelsesmæssigt.

I forhold til de kristne værdier, ser hun også en vigtig opgave for foreningen i forhold til alle mennesker. 

”En grundtanke i mig er, at vi alle er skabt og villet, og derfor er vi også allesammen Gud-elsket og værdifulde. Det skal vi leve ud og give videre. Kristelig Handicapforenings T-shirt er en god måde at brede det budskab ud på. Der er lavet et logo og en T-shirt, man kan gå med alle steder, og budskabet om værdifuld og elsket er et meget almen-menneskeligt og en varm måde at sælge noget på,” siger Jytte Jacobsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og følg os...