September 2017

 

Arbejdsgruppe for nyt bofællesskab i hovedstadsområdet

Forrest fra venstre: Kim Lippert, Nina Heise Knudsen, Elsbeth Sørensen, Louise Rimmen, Marianne Rønne-Rasmussen og Jette La Bianca. Bagest fra venstre: Erik Hviid, Bent Rosenkrands, Kjeld Pedersen og Henrik Hansen.
Forrest fra venstre: Kim Lippert, Nina Heise Knudsen, Elsbeth Sørensen, Louise Rimmen, Marianne Rønne-Rasmussen og Jette La Bianca. Bagest fra venstre: Erik Hviid Larsen, Bent Rosenkrands, Kjeld Pedersen og Henrik Hansen.

På mødet den 30. august blev der oprettet en arbejdsgruppe for et nyt bofællesskab i hovedstadsområdet. Syv personer blev valgt ind i gruppen, og der blev valgt tre suppleanter.

Arbejdsgruppen har aftalt to møder i løbet af 2017.

Kristelig Handicapforening bakker op om gruppen, og fra bestyrelsen vil Bjarne Ingemansen være sparringspart for gruppen og følge processen, ligesom landsleder Tove Søgaard deltager i de første møder i arbejdsgruppen.

28 personer var med til mødet den 30. august 2017, og det blev et godt og konstruktivt møde.

”De var alle meget aktive og gik konstruktivt ind i en debat om, hvilke krav og forventninger der er til oprettelse af et bofællesskab. Vi havde tre fokuspunkterne: Kendetegn, målgruppe og geografisk placering, og efter en dybdegående udveksling af idéer ud fra de tre emner arbejdede de videre i grupper – og de havde svært ved at stoppe med arbejdet, fordi de var så engageret,” fortæller Tove Søgaard.

Herefter var der opsamling af ønsker, visioner og idéer og den nye arbejdsgruppe arbejder videre med konklusionerne herfra.

Arbejdsgruppen består af Kim Lippert, Nina Heise Knudsen, Elsbeth Sørensen, Marianne Rønne-Rasmussen, Jette La Bianca, Kjeld Pedersen, Kjeld Pedersen og Henrik Hansen. De tre suppleanter er Louise Rimmen, Erik Hviid Larsen og Bent Rosenkrands.

Kontakt landsleder Tove Søgaard, hvis du ønsker referat fra mødet og vil følge arbejdet for det nye bofællesskab fremover.

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og følg os...