Maj 2015

Nyt netværk for terapeuter på KH's bofællesskaber

Terapeuter fra Kristelig Handicapforenings bofællesskaber har valgt at mødes jævnligt for at inspirere hinanden og fastholde fokus på deres faglighed. Og de vil gerne have flere med i netværket.

Af Rikke Thomassen

"Jeg arbejder meget sammen med pædagoger og assistenter, og min oplevelse er, at hvis ikke jeg holder fast i min egen faglighed som ergoterapeut, så bliver mit arbejde mere pædagogisk end ergoterapeutisk," siger Lydia Pedersen som noget af det første, da hun bliver spurgt om baggrunden for at mødes med andre terapeuter.

Lydia Pedersen er initiativtager til et nyt netværk for terapeuter på Kristelig Handicapforenings bofællesskaber. Gruppen har været samlet nogle gange, og tanken er, at de mødes en formiddag 3-4 gange om året. Og de vil meget gerne have flere med i netværket.

Terapeuter er et meget bredt begreb, og indtil videre består gruppen af en ergoterapeut, fysioterapeut og psykomotorisk terapeut.De ønsker at inspirere hinanden og fastholde fokus på den faglighed, de hver især har med.

"Jeg ønskede et netværk, hvor jeg kunne få sparring i forhold til at få min uddannelse mere i spil - og høre mere om, hvordan tværfagligheden implementeres på de andre bofællesskaber," siger Lydia Pedersen, der er ergoterapeut og ansat på bofællesskabet Ganerbo.

Vigtigt med et KH-netværk
Andreas Kildahl Fibiger er fysioterapeut og ansat på bofællesskabet Kernehuset. 

"Jeg blev ansat på Kernehuset uden så meget erhvervserfaring, og jeg var fra begyndelsen opmærksom på at fastholde noget af min faglighed. Jeg vil gerne kunne kombinere de pædagogiske opgaver med min uddannelse som fysioterapeut. Og når jeg er den eneste, der har en anden faglighed end den pædagogiske, så er det rart at kunne mødes med andre, som står i samme situation, som jeg selv gør," siger han. 

Lydia Pedersen havde fået et tilbud om at komme med i et kommunalt netværk for ergoterapeuter, men kunne se flere fordele i et KH-netværk.

"Det var spændende at finde sammen med nogen, som arbejder under samme vilkår, som jeg gør. KH's bofællesskaber har mange fællestræk, og det er godt, at vi både mødes til kursusdage og kan lære hinanden at kende gennem netværk," siger Lydia Pedersen, og Andreas Kildahl Fibiger supplerer:

"Det giver bedre mening for mig at mødes med terapeuter på tværs af bofællesskaber, end at mødes med andre fysioterapeuter. På bofællesskaberne er vores arbejde i hverdagen defineret meget ud fra rammerne. At vores hverdag og arbejdsramme er den samme, betyder mere for mig, end at jeg har nogen at sparre med, hvor fagligheden er præcis den samme."

Fokus på egen faglighed
Med netværket ønsker de at sætte fokus på den faglighed, de hver især har - og styrke bevidstheden om deres faglighed. 

"Det er godt at snakke med andre om, hvad det er, vi er gode til. Det er med til at skabe en større bevidsthed hos mig, og jeg kan bruge det, når jeg er tilbage i hverdagen. Det er også med til at styrke min tillid til, at jeg har noget at byde ind med - og vi er først tværfaglige, når vi hver især er stærke i vores egen faglighed," siger Andreas Kildahl Fibiger.

Henriette Kjær er psykomotorisk terapeut og ansat på bofællesskabet Hjertebo:

"Det er godt for mig at blive tydelig på, hvad det er, jeg kan - også for at kunne fortælle det til mine kolleger. Det er rart at være sammen med andre, som står i samme situation, og det er også godt at vide, at der er nogen fra de andre bofællesskaber, jeg kan ringe eller skrive til, hvis jeg har behov for det," siger hun. 

Tværfagligheden skal bruges
Lydia Pedersen håber, at netværket også kan være med til at sætte øget fokus på tværfagligheden på bofællesskaberne, og at andre får lyst til at være med - eller danne andre tværfaglige netværk. 

"Vi kan i netværket stå sammen om at holde vores ledere fast på, at når de ønsker tværfaglighed, så er det også vigtigt, at vores faglighed bliver brugt. Jeg tror, det kan være med til at højne fagligheden på bofællesskaberne, at vi mødes på denne måde - det giver både noget til os selv og de bofællesskaber, hvor vi er ansat," siger Lydia Pedersen.

Kontakt Lydia Pedersen, hvis du arbejder som terapeut på et af Kristelig Handicapforenings bofællesskaber og ønsker at være med i netværket: lydia(at)ganerbo.dk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og følg os...