September 2015

Grøde i arbejdet med folkekirken og mennesker med særlige behov

Biskop Steen Skovsgaard har overtaget ansvaret for arbejdet med mennesker med særlige behov. "Området er blevet prioriteret højt de seneste år - og det vil det også blive fremover," siger han.

Af Rikke Thomassen

"Jeg tror, at alle præster, som har haft med udviklingshæmmede at gøre, oplever at det er meget berigende," siger biskop Steen Skovsgaard, der har overtaget det biskoppelige ansvar for folkekirken og mennesker med særlige behov efter Karsten Nissen.

Det er et område, der ligger Steen Skovsgaard meget på hjerte, og som han selv har erfaringer med, blandt andet som præst ved Gellerup Kirke i Aarhus.

"Jeg har været glad for at have mennesker med udviklingshæmning med til gudstjenesterne. Det har skabt noget røre, men det letter også stemningen og giver et udtryk for en bredde i menigheden og livet, som vi har godt af at møde. Det er en gave for menigheden at kunne rumme det. Det er ikke kun en kirkelig opgave, der skal lægges isoleret, men en ressource, de kan give os," siger Steen Skovsgaard.

I 2004 udgav han også et konfirmandmateriale for udviklingshæmmede med titlen: "Det bedste er Gud!".

"Det fik titlen, fordi jeg spurgte mine konfirmander, hvad der var det bedste ved gudstjenesten, og flere svarede: "Det bedste er Gud". De rammer jo lige på pletten," siger Steen Skovsgaard.

På dagsordenen til bispemødet
I 2011 blev der oprettet et udvalg, der skulle arbejde med folkekirken og mennesker med særlige behov. I 2013 arrangerede dette udvalg en konference, og der blev også udgivet en inspirationsfolder. Udvalget var også med til at oprette en årlig netværkssamling for præster og andre.

Udvalget eksisterer i dag ikke i den oprindelige form, hvor der var flere foreninger repræsenteret, blandt andet Kristelig Handicapforening og LEV.

Fra begyndelsen var der også tre biskopper i udvalget, men de to andre er stoppet og tilbage er Steen Skovsgaard, som nu er den ansvarlige biskop på området.

Han oplever, at der er grøde i dette arbejde, men at der også fortsat er behov for forbedringer og større opmærksomhed.

"I flere af landets stifter sker der en udviklings på dette område, og meget af dette sker på baggrund af det arbejde, udvalget gjorde, blandt andet med konferencen. I dag er der nu også i hvert stift udpeget en stiftspræst, som har ansvar for arbejdet med mennesker med særlige behov i stiftet," siger Steen Skovsgaard, der også er på vej til at tage de næste skridt i arbejdet og blandt andet har fået det med på dagsordenen til bispemødet fra d. 26.-28. oktober.

"Jeg tror, der skal arbejdes mere med organiseringen af arbejdet både med netværket og et udvalg, hvor mange forskellige parter kan repræsenteres. Det vil også være godt at få det organiseret på en måde, så man har et sted, man kan blive inspireret og få svar på spørgsmål," siger Steen Skovsgaard, der forudser, at der også vil være stor udvikling på området de kommende år.

"Jeg tror, vi vil fortsætte med at se en opprioritering af området både på landsplan og i de enkelte stifter. Jeg håber også, vi vil få en større forståelse og en åbenhed over for, at det er vigtigt, vi tager udviklingshæmmede til os i kirkerne," siger Steen Skovsgaard. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og følg os...