December 2014

FN's handicapkomite kritiserer Danmark

Komiteen anbefaler, at Danmark ændrer lovgivningen, så personer med handicap frit kan vælge hvor og med hvem, de gerne vil bo.

TEMA: Menneskerettigheder

Danmark lever ikke op til handicapkonventionen

FN's handicapkomite kritiserer Danmark

Menneskerettighederne hænger sammen med kristendommen

Et kristent bidrag til diskussioner om handicap

Vær nysgerrige i stedet for bange

Af Rikke Thomassen

I oktober 2014 kom FN's Handicapkomite med 30 anbefalinger til, hvordan Danmark kan forbedre forholdene for personer med handicap.

Institut for Menneskerettigheder har listet de vigtigste anbefalinger op:

  • Et totalt forbud mod diskrimination af personer med handicap.
  • Bedre adgang til transport og bygninger.
  • Handicapkonventionen skrives ind i dansk lov.
  • Tvang i psykiatrien afskaffes helt.
  • Stop for statsgaranterede lån til institutionslignende handicapboliger.
  • Klageadgang i forhold til støtte i skolen til børn med særlige behov
  • Stemmeret for personer under værgemål

For Kristelig Handicapforening er punkt 42 og 43 særligt vigtigt.
(Oversat fra engelsk)

Om FN's handicapkonvention

FN's konvention om rettigheder for personer med handicap blev vedtaget i FN den 13. december 2006. Konventionen er en menneskerettighedskonvention, der skal sikre grundlæggende menneskerettigheder for personer med handicap.

I juli 2009 ratificerede Danmark konventionen. Danmark skal herefter sikre, at personer med handicap kan nyde de rettigheder, som konventionen foreskriver.

At bo selvstændigt og blive inkluderet I samfundet (art. 19)

42. Udvalget er bekymret over den øgede opførelse af store institutionslignende boliger for personer med handicap, udført af kommuner med statsgaranterede lån med 30-60 og endda flere beboere, ofte uden for bymidten. Det er også bekymret over de seneste undersøgelser, der indikerer en begrænset mulighed for personer med handicap for at vælge frit, hvor de vil bo, herunder tilfældene af tvunget flytning.

43. Udvalget anbefaler at staten standser brugen af statsgaranterede lån til at bygge institutionslignende boliger for personer med handicap; at det ændrer lovgivningen om social service, således at personer med handicap kan vælge frit hvor og med hvem, de gerne vil bo, mens de får den nødvendige assistance til at leve selvstændigt; og at det tager foranstaltninger til at lukke eksisterende institutionslignende boliger og forhindrer tvungen flytning af personer med handicap for at undgå isolation fra samfundet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og følg os...