Nyt netværk for KRAP-tovholdere

Det pædagogiske koncept ”KRAP” har efterhånden holdt sit indtog i alle KH-bofællesskaber. Nu består kunsten i at holde fast på det. Et nyt netværk af tovholdere fra de enkelte bofællesskaber skal understøtte den målsætning. 

Af Christina Brorson

KRAP (kognitiv ressourcefokuseret anerkendende pædagogik) er et koncept, der rummer vigtige og helt afgørende indsigter og redskaber til at opretholde den gode udviklende hverdag i bofællesskaberne – både for medarbejdere og beboere.

20 tovholdere og ledere var mødt op til netværks-opstart

KRAP (kognitiv ressourcefokuseret anerkendende pædagogik) er et koncept, der rummer vigtige og helt afgørende indsigter og redskaber til at opretholde den gode udviklende hverdag i bofællesskaberne – både for medarbejdere og beboere.

Det var samtlige 20 fremmødte enige om, da Kristelig Handicapforening i samarbejde med bofællesskabet Ganerbo tirsdag den 19. marts inviterede til et opstartsmøde i det, der gerne skulle blive et nyt netværk af KRAP-ildsjæle rundt om i de enkelte KH-bofællesskaber.  11 ud af de 12 bofællesskaber tilknyttet Kristelig Handicapforening var repræsenteret med den lokale KRAP-tovholder, leder eller begge.

I alle bofællesskaber var KRAP introduceret for medarbejderne i en kursus- og workshoprække afholdt af Psykolog Centret i Viborg og Skive. Nogle havde netop færdiggjort kursusrækken og var præget af frisk begejstring for konceptet. Andre blev KRAP-bofællesskaber for mange år siden, og gav udtryk for et mere slidt KRAP-engangement.

Netop tid og slid på den første begejstring var baggrunden for, at Lisbeth Thorø og Birgit Lodahl, henholdsvis medarbejder og leder på bofællesskabet Ganerbo, for et år siden kontaktede Kristelig Handicapforening med ideen til et netværk.

”Som KRAP-tovholder i det enkelte bofællesskab kan det i længden blive en lidt ensom opgave at sætte KRAP på dagsordenen. Et netværk af tovholdere kan skabe et fællesskab, hvor man kan vende sine udfordringer og sejre med andre i samme situation. Hvor man kan sparre med hinanden og skabe et rum for opmuntring og inspiration,” fortæller Lisbeth Thorø om sine indledende tanker.

Ingen er vanskelige eller bøvlede

KRAP-tilgangen må ikke bare blive endnu pædagogisk strømning, der gradvist glemmes i medarbejderflokken, efterhånden som nye kommer til, og den første begejstring fortager sig. Det er konceptet alt for godt til, understreger Lisbeth Thorø.

Fra venstre: Lisbeth Thorø og Birgit Lodahl

”Med KRAP holdes vi som medarbejdere fast på den grundlæggende indstilling, at der ikke er nogen, som er ”vanskelige” eller ”bøvlede”. Alle har en god grund til at handle, som de gør. En given opførsel er den enkeltes bedste bud på en tackling af den aktuelle situation. Med den tilgang forfalder man ikke til at stirre sig blind på fejl og mangler, men holder fast i at tænke løsninger og udviklingsmuligheder for den enkelte. Vores tænkning om den enkelte beboer er så vigtig, for den kan åbne op eller lukke af for udvikling,” forklarer Lisbeth Thorø.   

Hun giver et eksempel fra dagligdagen:

”En beboer døjede med depression og mismod og beklagede sig specielt over, at humøret faldt, hver gang hun mødte en medbeboer, som hun følte ”så surt” på hende. I stedet for tavst at afskrive hende som depressiv og overfølsom og slå det hele hen, drøftede vi den konkrete situation med hende og blev enige om at prøve noget nyt. Hver gang hun så medbeboeren, der tog modet fra hende,  skulle hun smile til ham, før han så surt på hende. Det virkede. Hun fik et smil igen,” fortæller Lisbeth Thorø.

KRAP til KRAP-tovholdere

Hun understreger dog også, at sådan går det selvfølgelig ikke hver gang. Netop derfor er det så vigtigt at holde hinanden fast på den positive og anerkendende tilgang. Opstarten på KRAP-netværket lovede i den henseende godt.

”Det blev en rigtig fin start – lige som jeg havde håbet. Der var vilje og opbakning til et aktivt netværk, hvor vi alle bidrager. Jeg håber og tror, at det bliver et forum, hvor vi kan tage optankede og begejstrede hjem til vores egne bofællesskaber med nye idéer og frisk inspiration. Men også et fællesskab, hvor vi kan hjælpe hinanden på ”KRAP´sk”, akkurat som vi hjælper beboerne – til at se vanskelige situationer udefra og finde nye muligheder og løsninger,” siger Lisbeth Thorø.

På opstartsmødet blev en styregruppe nedsat. Medlemmerne blev, udover Lisbeth Thorø, Lars Henrik Laustsen som er medarbejder på bofællesskabet Skærvebo og landsleder i Kristelig Handicapforening, Tove Søgaard. Det blev også besluttet, at Ase Holmgaard fra Psykolog Centret, som underviser i kollegial sparring, deltager ved netværkets næste samling på Ganerbo i juni. Endnu to samlinger blev datosat i 2019 på henholdsvis Skærvebo og Solglimt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og følg os...