Arbejdet på kommandobro og i maskinrum

”Udfyld jeres plads i ledelse og bestyrelse, men sørg for at blive inden for rammerne” - sådan lød budskabet til ledere og bestyrelsesmedlemmer i Kristelig Handicapforenings bofællesskaber.

Af Christina Brorson

Cirka 40 ledere og bestyrelsesmedlemmer mødtes i Øster Snede Missionshus, da Kristelig Handicapforening lørdag den 3. november holdt leder- og bestyrelseskonference. Formand, Thomas Bjerg Mikkelsen og landsleder Tove Søgaard holdt i fællesskab oplæg om arbejdet i bestyrelse og ledelse og ikke mindst: samarbejdet mellem de to. 

”En bestyrelse skal se det hele fra oven. Den skal blive i helikopteren. Hvis den mister flyvehøjde, er der ingen, som har overblikket,” beskrev Thomas Bjerg Mikkelsen. 

Tove Søgaard understregede pointen set fra lederens synspunkt:  

”Bestyrelsen skal blive på kommandobroen og ikke bevæge sig ned i maskinrummet – her træffer lederen beslutningerne”. 

På bestyrelsens bord ligger opgaven med at sætte kursen. Ledelsens opgave er derefter at få organisationen eller institutionen til at bevæge sig i den udstukne retning, skitserede oplægs-duoen. 

Åben interesse – ingen skjult kontrol

På bestyrelsens bord ligger også opgaven med at sikre sig, at de økonomiske ender når sammen, samt at love og etiske retningslinjer bliver overholdt. Enkelte kig ned i maskinrummet er derfor nødvendige, men altid med konstruktivt fortegn, pointerede Thomas Bjerg Mikkelsen. 

”Med den rigtige tilgang bliver kontrol og tilsyn fra både myndigheder og bestyrelse en mulighed for at løfte en organisation. Ledelsen må ikke føle sig overvåget, men tværtimod føle sig opmuntret til at se de muligheder, der ligger i andre øjne på driften,” sagde han.

Tove Søgaard uddybede: ”Transparens er et nøgleord her. Tæt interesse for drift og ledelse fra bestyrelsens side er yderst velkommen, men ingen skjult kontrol. Vi skal turde være åbne – også om vores uenigheder, for de er der helt sikkert. 

Thomas Bjerg Mikkelsen og Tove Søgaard holdt oplæg på leder- og bestyrelseskonferencen lørdag den 3. november. Foto: Christina Brorson

 

Struktur og god stemning

Stemningen i en bestyrelse skal være god. Møderne skal være velstrukturerede og styret, så alle kommer til orde, så der besluttes i fællesskab, og så der ikke dannes fraktioner. Dette er primært formandens ansvar, understregede Thomas Bjerg Mikkelsen. 

”Arbejdet i en bestyrelse er for de flestes vedkommende frivilligt. Man skal derfor ikke føle, at man spilder tiden med unødig snak eller endeløse diskussioner, når man er samlet. Man skal helst glæde sig til at tage til bestyrelsesmøde, ellers bliver det svært at finde folk til arbejdet.” 

Aktiv opbakning fra bestyrelsen

En velfungerende bestyrelse, der fylder sin plads ud, kan blive altafgørende for et velfungerende bofællesskab, påpegede Thomas Bjerg Mikkelsen.

”Hvis ledelsen kommer til at fylde for meget, reduceres bestyrelsen til et lille koordinerende udvalg. Det kan blive kritisk i det øjeblik, der opstår konflikter. Hvis bestyrelsen da har mistet føling med foretagendet, får den svært ved at bringe situationen på ret køl igen.”

En initiativrig og opbakkende bestyrelse er guld værd for ledelsen, understregede Tove Søgaard. 

”Kære formænd og bestyrelsesmedlemmer, hvis ikke I husker andet fra i dag, så husk det vigtigste: Ledelsen har brug for jeres opbakning! Interesse og engagement er mindst lige så vigtigt som tillid og frihed. Nøjes ikke med at mødes i forbindelse med de fire årlige bestyrelsesmøder. Tag kontakt til jeres leder, både når der er noget konkret at drøfte, og når det bare er for at sludre om løst og fast. En løbende dialog er forudsætningen for et godt samarbejde. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og følg os...