Autisme-netværk: Lovende opstart med masser aktivitet

Af Christina Brorson

Mange tog imod invitationen til det nye netværk for forældre til et barn med autisme. Lørdag den 8. september samledes de alle til en dag med foredrag og netværks-aktivitet.

Forventningen til fremmødet var behersket, da Kristelig Handicapforening i foråret udsendte en netværks-invitation til forældre, der har et barn med autisme.

”Tanken var, at sådan et tilbud sikkert ville samle omkring 20 deltagere,” fortæller landsleder i Kristelig Handicapforening, Tove Søgaard.  

Hun blev i foråret kontaktet af to forældrepar, som havde børn med autismediagnoser, og som ønskede kontakt til og sparring med andre kristne forældre i samme situation.

Udfordringen ved at være en kristen familie med autisme i børneflokken er blandt andet det vanskelige i at give troen videre til børn, der har svært det med billedtale og abstrakte begreber. For mange forældre er det også en stående bekymring, at barnet afviser sociale sammenhænge – deriblandt de kristne.

60 forældre netværkede 

De fleste valgte at deltage i en mindre netværksgruppe.

I samarbejde med de to forældrepar valgte Kristelig Handicapforening, at invitere til et netværk for forældre til børn med autisme. Opstarten løb af stablen lørdag den 8. september, og interessen var meget større end forventet. 60 mødre og fædre til ét eller flere børn med autisme-diagnoser troppede op på Torvet i Aarhus, hvor Kristelig Handicapforening har sit landskontor.

På programmet var et oplæg ved psykolog og familieterapeut Annette Due Madsen, der talte ud fra både professionel og personlig erfaring med livet i en familie med et barn med særlige behov.

LYT TIL ANNETTE DUE MADSENS FOREDRAG: »DEL 1  »DEL 2

Efter oplægget blev rammerne for den fremtidige aktivitet i ”Forældrenetværk – autisme og tro” kort drøftet i en plenum-debat, hvor der blandt andet fremkom et ønske om jævnlige samlinger i Kristelig Handicapforenings regi. Derefter fordeltes deltagere i fire mindre under-netværk. Snakken gik, nye relationer til ligestillede opstod, og grupperne lagde planer for fremtiden.

Fantastisk at møde andre

Pia Højland (tv) og Sara Larsen.

Sara Larsen og Pia Højland, som var kommet fra Herning, syntes at dagen havde været turen værd.

”Det har været fantastisk at mødes med andre, der står i samme situation. Personligt fik jeg også meget ud af Annette Due Madsens ord om, at man ikke skal have så høje krav til sig selv som forældre, og jeg var glad for at få understreget, at autisme faktisk er et handicap,” sagde Pia Højland.

”Vi er så mange forældre, der bare brænder for at dele troen med vores børn. Det har været godt at lytte til Annette Due Madsens ord om, at vi ikke er ene-ansvarlige for vores børns Guds-relation. Vi kan vise vores børn vejen, bede og derefter lægge det over i Guds hånd," sagde Sara Larsen. 

Både Pia Højland og Sara Larsen glædede sig til at drøfte videre i deres mindre netværksgruppe, hvor man netop var blevet enig om mødes i november igen.

Et givende fællesskab 

Tove Søgaard, glæder sig over den store interesse for det nye netværk, og den gode opstart. Håber er at, at mange forældre vil få glæde af fællesskabet.

”Jeg håber, dette er starten på et givende fællesskab – specielt for de forældre, der føler sig alene i opgaven med at være kristen mor og/eller far for børn med autisme. Vi har meget klart fornemmet det store behov for støtte og sparring disse forældre har,” siger Tove Søgaard.

Næste netværksdag i KH-regi på Torvet er allerede planlagt til lørdag den 23. marts 2019. 

Læs mere om Forældrenetværk: autisme og tro   

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og følg os...