Tak til Peder Andreasen

<i>Erling Jensen gav Peder Andreasen en frø - for at minde Peder om, at han skal fortsætte med at komme og være med på FrøFestival. Foto: Poul Erik Jensen.</i>
<i>Merry Vang takkede på vegne af bestyrelsen Peder Andreasen for hans arbejde i Kristelig Handicapforening. Foto: Kristelig Handicapforening</i>

Efter 6 år som formand for Kristelig Handicapforening har Peder Andreasen valgt at træde ud af bestyrelsen. 

"Det har været nogle utroligt spændende og givende år, og jeg er glad for de ting, jeg har fået lov at bidrag med. Særligt er jeg glad for, at det er lykkedes at få startet tre nye bofællesskaber. Jeg er glad for at have mødt mange af de handicappede, medarbejderne og bestyrelserne rundt omkring i landet, og jeg glæder mig over det store arbejde, der bliver gjort. Særligt har jeg glædet mig over at være med som gæst på FrøFestival og opleve den store livsglæde og se, hvor meget de handicappede giver til hinanden og til alle andre, der er med," siger Peder Andreasen.

"Jeg har altid haft en stor kærlighed for Kristelig Handicapforenings arbejde. Det er et nødvendigt og godt arbejde, og jeg har været glad for at møde alle de ildsjæle, der er i foreningen. De fleste af de idéer og visioner, jeg har haft, er implementeret, og jeg tror, det er tid til, at der kommer nye kræfter til," siger Peder Andreasen, der har været med i bestyrelsen i 7 år - og formand i 6 år.

"Det har været en rigtig god tid, og også en hård tid. De forandringer - der har været nødvendige - har stødt på modstand. Forandringer er ikke altid nemme. En af milepælene har været strukturændringen med bofællesskaberne som selvstændige enheder. Det har været vigtigt at få samarbejdet i Kristelig Handicapforening til at fungere bedre, og jeg oplever, at vi bevæger os i den rigtige retning. Jeg tror, at hvis det samarbejde bliver rigtig godt, så kan man helt anderledes og meget mere kraftfuldt arbejde for de handicappedes sag."

Fra Kristelig Handicapforenings bestyrelse lyder en stor tak til Peder Andreasen for hans arbejde i foreningen: 

"Peder har været en meget god og dygtig formand, der altid har ønsket det bedste for Kristelig handicapforening. Han har været en stærk leder, der har været tydelig og har brændt igennem. Vi har oplevet Peder som et varmt menneske med humoristisk sans. Peder har økonomisk tæft og er klar på, at vi ikke skal være en gammeldags sparekasse, men forsvarligt lade Kristelig Handicapforenings midler gøre gavn i foreningen - og tænke visionært. Vi ønsker at takke Peder for hans store arbejde og engagement i foreningen og bestyrelsen."

Nye i Kristelig Handicapforenings bestyrelse er Thomas Bjerg Mikkelsen (valgt på generalforsamling) og Karsten Rughave Sørensen (valgt af bofællesskabernes bestyrelser). 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og følg os...