Støt familiearbejdet i Kristelig Handicapforening

<i>Ellen Hessellund Mikkelsen, landsleder</i>

Kristelig Handicapforening vil sætte fokus på familier med yngre handicappede børn. 

Vi vil være en aktiv medspiller, som yder støtte og hjælp til familierne. Det gælder både på det menneskelige plan og i forhold til mere specifikke spørgsmål og udfordringer som for eksempel visitering til et af KHs bofællesskaber.  Der er behov for at skabe synlighed omkring de glæder og udfordringer, der kan være for familier med yngre handicappede børn. 

Støt Kristelig Handicapforenings arbejde med familier med handicappede børn og unge.

» Giv et bidrag her.

 

Deltag i Tema-eftermiddage og familiecafé

I 2014 er der flere samlinger for forældre. 

Tema-eftermiddag for forældre med hjemmeboende handicappede børn.
14. juni 2014 kl. 13-17 i Århus.

Tema-eftermiddag for forældre til børn og unge med autisme-spektrums-forstyrrelse.
25. oktober 2014 kl. 13-17 i Vamdrup.

Familiecafé i forbindelse med Frøfestival.
19-21. september 2014 på Frøstruphave Efterskole.

» Læs mere under kurser og temadage

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og følg os...