Tak til Tage Lauridsen for en stor indsats

Efter næsten otte år som ekstern kasserer for Kristelig Handicapforening har Tage Lauridsen overdraget sit arbejde til TORVETs administration og forretningsfører Walther Plauborg Hansen.

Tage Lauridsen har gjort en stor frivillig indsats for foreningen i de otte år, han har sørget for foreningens bogføring og regnskaber.

Det har også været otte omskiftelige år, hvor der både har været udfordringer med at at placere de mange penge, Kristelig Handicapforening havde, men også perioder, hvor det var muligt at se bunden af pengekassen.

"Jeg vil gerne takke for de otte år. Jeg synes, det har været et spændende arbejde, og jeg har været glad for det," siger Tage Lauridsen, der i januar rundede 70 år.

"Tage har som en stabil vestjyde holdt godt styr på KHs økonomi," siger landsleder Ellen Hessllund Mikkelsen.

"Han har været meget til rådighed, så jeg har kunnet ringe og maile og få hjælp og svar meget hurtigt. Hvis han var hjemme, så gav han sig i gang med det, med det samme. Og var han ikke hjemme, så passede Rita (hans kone) telefonen og kunne fortælle, hvornår han var hjemme igen - og det har også givet nogen hyggelige snakke med Rita, og jeg har mærket hendes opbakning til Tages arbejde i foreningen. Tage har været en værdifuld frivillig arbejdskraft for KH," siger Ellen og takker Tage for indsatsen i de otte år.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og følg os...