April 2013

Nyt hæfte om at være kirke sammen med udviklingshæmmede

Hæftet giver inspiration til præsters kontakt til bofællesskaber, gudstjenester, musikken, kirkekurser og håndtering af begravelse og sorg.

Af Rikke Thomassen

Læs også artiklen: "Sammen med"er vigtigt

Udvalget, der arbejder med folkekirken og mennesker med særlige behov, har udgivet et hæfte, der giver inspiration til præstens kontakt til bofællesskaber, gudstjenester, musikken, kirkekurser og håndtering af begravelse og sorg.
Kristelig Handicapforenings landsleder, Ellen Hessellund Mikkelsen, er med i udvalget og i den mindre gruppe, der har arbejdet med hæftet. Hun er glad for, at hæftet nu er udkommet.

"Det er en bold, vi har sparket ud, og som, vi håber, bliver grebet. Men det er også vigtigt, at Kristelig Handicapforening er en aktiv spiller og udvikler samspillet med de menigheder, der vil noget på dette område. Jeg mener, at Kristelig Handicapforening har en opgave i at følge op på det - direkte i dialog med menigheder. Det skal ikke bare blive ord. Jeg vil for eksempel gerne finde en menighed, som vil være med til at lave en gudstjeneste sammen med udviklingshæmmede."

"Det er vigtigt, at Kristelig Handicapforening er med til at gøre noget konkret ved det, som er en forpligtelse for kirken. Hæftet rummer konkrete redskaber til som kirke at gøre noget ved et forsømt område," siger Ellen Hessellund Mikkelsen.

KHs medlemmer som ambassadører
Der er behov for hjælp til at få spredt hæftet og budskabet rundt i kirkerne i Danmark, og hun håber, at Kristelig Handicapforenings medlemmer vil være ambassadører for dette.

"Hæftet er en god mulighed for, at vore medlemmer sætter emnet på dagsordenen i deres lokale kirke. Man kan for eksempel begynde at se sig omkring i kirken og spørge: Hvor mange mennesker med handicap eller udviklingshæmning er der i menigheden? Og hvorfor er der ikke flere?" siger Ellen Hessellund Mikkelsen.

"Der ligger en stor rigdom i at være kirke sammen med udviklingshæmmede. Udviklingshæmmede har lært mig noget om Gud og udfordret min tro. Sammen over for Gud, er vi alle lige. Ingen har mere at komme med, ingen får mere eller mindre," siger Ellen Hessellund Mikkelsen

Inspirationshæfte til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov

Hæftet er udgivet af udvalget, der arbejder med folkekirken og mennesker med særlige behov. Det er på 28 sider og giver inspiration ud fra emnerne:

  • Præstens kontakt til bofællesskaber
  • Idékatalog til gudstjenester
  • Musikkens betydning
  • Kirkekursus for mennesker med særlige behov
  • Begravelse og sorg

Hæftet kan downloades her.

Inspirationshæftet følges i løbet af nogle måneder op af endnu et hæfte, som henvender sig til pædagoger og andre, der arbejder med mennesker med særlige behov. 26.-28. august afholdes der konference på Teologisk Pædagogisk Center om kirken og udviklingshæmmede.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og følg os...