Linda Arnbjerg er ny leder af Kernehuset

Den nye kvinde i spidsen for bofællesskabet Kernehuset er både teoretisk og erfaringsmæssigt velfunderet, når det kommer til ledelse. Hun brænder for at skabe fælles fodslag.

Linda Arnbjerg (39) er ny leder af bofællesskabet Kernehuset i Ans. Linda Arnbjerg, der bor i Tilst ved Aarhus med sin mand Peter og parrets to børn Tobias (9) og Linea (11), er uddannet ergoterapeut og kommer fra en stilling på Blå Kors Hjemmet i Skannerup, hvor hun har været ansat siden 2008. Udover funktionen som ergoterapeut har hun her de seneste fem år stået i spidsen for implementeringen af forskelligt nyt – lige fra den neuropædagogiske tilgang til et nyt computersystem. Desuden er hun i fuld gang med en diplomuddannelse i ledelse, hvor hun kun mangler den afsluttende opgave. 

”Jeg brænder meget for arbejdet med at skabe fælles målrettethed – den proces, der gør, at vi alle bliver bedre sammen,” siger Linda Arnbjerg om sin ledelsesmæssige motivation. 

På jagt efter ressourcerne

Linda Arnbjerg søgte stillingen som leder af Kernehuset på grund af kombinationen af pædagogik og ledelse.

”Jeg tror meget på en ressource-orienteret tilgang i både pædagogik og ledelse. Opgaven med at sikre, at Kernehuset fortsat kan være et trygt og godt sted for både beboere og medarbejdere, ser jeg derfor også som opgaven med at finde den enkeltes ressourcer – en opgave, jeg glæder mig meget til,” siger Linda Arnbjerg. 

Kristne værdier i hverdagen

Også Kernehusets kristne værdigrundlag betyder meget for Linda Arnbjerg, der selv kommer i Aarhus Valgmenighed.

”Kernehuset tilknytning til Kristelig Handicapforening og stedets fokus på det hele menneske ser jeg som meget værdifuld. Her skal være plads til og forståelse for den enkeltes tro. Det er meget vigtigt, at de kristne værdier ikke kun findes i det nedskrevne værdigrundlag, men leves ud i praksis,” siger Linda Arnbjerg. 

Den rigtige til posten

Formand for Kernehusets bestyrelse, Vagn Bodilsen, glæder sig til at byde Linda Arnbjerg velkommen. 

”I Linda har vi fundet en leder, som fortsat kan vægte balancen mellem at skabe et godt og kristent hjem for beboerne og en god arbejdsplads for medarbejderne. Hun har de seneste år påtaget sig adskillige ledelsesmæssige opgaver og har selv valgt at videreuddanne sig indenfor ledelse. Både menneskeligt og fagligt er vi sikre på, at hun magter den opgave, det er at fremtidssikre bofællesskabet,” siger Vagn Bodilsen.

”Kernehusets hovedopgave vil fortsat være den samme: At skabe et trygt hjem og en god hverdag for beboerne. Men forholdene kan ændre sig over tid. For eksempel har vi efterhånden flere beboere, som ikke magter at være ude af huset i samme grad, som de før gjorde. Det skaber en ny situation, med nye krav til stedet. På den måde vil der hele tiden være forudsætninger, som ændrer sig,” uddyber han.

Linda Arnbjerg begynder på sin nye arbejdsplads den 1. juni. Hun afløser Anne Marie Overgaard, der sagde farvel til Kernehuset med udgangen af marts efter fire år på posten som stedets leder. 

Når Linda Arnbjerg ikke arbejder, prioriterer hun samvær med familie og venner højt. Derudover bliver der jævnligt tid til en løbetur i True Skov, nær Tilst.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og følg os...