Forkyndelse og fællesskab

12 bofællesskaber er medlem af Kristelig Handicapforening. Bofællesskaberne er placeret i hele landet: Holstebro, Vildbjerg, Herning, Ølgod, Skjern, Ans, Hvam, Løsning, Vamdrup, Dianalund, Høje-Taastrup og Aakirkeby.

I Kristelig Handicapforenings bofællesskaber er der trygge rammer til at trives og udvikles som hele mennesker. Beboerne har hver deres lejlighed med køkken og bad; man laver mad sammen i fællesskab og spiser sammen.

Udviklingshæmmede har også brug for forkyndelse og kristent fællesskab. Der holdes andagt sammen med beboerne hver dag, og der er mange andre fælles aktiviteter – både i og uden for bofællesskabet.

Værdifuld og elsket

Bofællesskaberne og Kristelig Handicapforening bygger på fælles værdigrundlag – det kristne livs- og menneskesyn, som det findes i Bibelen. 

Det tager udgangspunkt i, at mennesket er skabt af Gud, og at menneskelivet er villet af Gud og værdifuldt. Ethvert menneske er værdifuldt og har – uanset handicap, udseende, race og religion – krav på værdighed og respekt. Vi ser mennesket som skabt til at leve i fællesskab og med ansvar over for andre mennesker og det øvrige skaberværk.

Som en konsekvens af det kristne livs- og menneskesyn ser vi mennesket som en helhed af ånd, sjæl og legeme. Det betyder, at arbejdet i Kristelig Handicapforening og i bofællesskaberne er båret af en omsorg, som orienterer sig mod hele mennesket. 

Samarbejdet mellem bofællesskaberne og Kristelig Handicapforening

Værdigrundlaget udleves også i hverdagen både på bofællesskaberne og i Kristelig Handicapforening. Det indebærer blandt andet, at samarbejdet mellem ledelse, medarbejdere og beboere er præget af tillid, ærlighed og åbenhed, og at samarbejde med beboernes pårørende bygger på respekt og tillid.

Ansatte på bofællesskaberne og i Kristelig Handicapforening kan tilslutte sig formålsparagraffen og værdigrundlaget og efterkomme de faglige krav, som er nødvendige for at leve op til gældende bestemmelser og lovgivning.

Gennem Kristelig Handicapforening indgår bofællesskaberne i et fællesskab med de andre KH-bofællesskaber, og lederne fra de enkelte bofællesskaber er en del af Samarbejdsforum, som mødes minimum to gange om året. 

Kristelig Handicapforening arrangerer også forskellige kurser, temadage og arrangementer, som bofællesskaberne deltager i. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og følg os...