Leder- og bestyrelseskonference 2017

Den 11. november 2017 inviterer Kristelig Handicapforening til leder- og bestyrelseskonferencen, hvor vi i år fokuserer på bestyrelsernes opgave, kompetence og udvikling.

 

Praktiske informationer

Tid: Lørdag d. 11 november 2017, kl. 9.30-15.30

Sted: Mørkholt Strand Camping, Hagenvej 105B, 7080 Børkop

Tilmelding: Senest den 27. oktober 2017 til tove@k-h.dk

Pris: Konferencen er gratis

Leder- og bestyrelseskonferencen er for alle KH-bofællesskabers ledere og bestyrelsesmedlemmer.  

 

Program

9.30

Kaffe og rundstykker

10.00

Velkomst og gennemgang af dagens program v/ formand Thomas Bjerg Mikkelsen

10.10  

Indledning v/ Lars Bækgaard

10.20

 

 

 

 

 

Oplægsholder er Branchedirektør i Selveje Danmark, Jon Krog

Tema:

Bestyrelsens organisatoriske basiseftersyn - Organisationen og dens omverden - Hvad er den selvejende organisation, hvad er vores særkende og vores identitet?

Vi ser på den enkelte organisation, og dens relationer indad og udad. Der er mange forskellige faktorer fra de menneskelige, de formelle til hele organsationens omverden, som alle påvirker en organisation og bestyrelsens arbejde.

12.15

Frokost

13.15

 

 

 

 

 

Bestyrelsens kompetencer og forudsætninger.

Oplæg om bestyrelsens opgaver, roller, ansvar og sammensætning.

Hvilke kompetencer skal være tilstede i den enkelte bestyrelse for at matche de omstændigheder der gør sig gældende for den enkelte organisation.

Fremtiden for vores område.

Et afsluttende oplæg om nogen af de tendenser der vil påvirke vores område i den nærmeste fremtid.

14.30

Aktuelle emner til debat /v. Thomas Bjerg Mikkelsen og Tove Søgaard

14.55

Dato for næste leder- og bestyrelseskonference

15.00

Afslutning – herefter kaffe

 

 

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og følg os...