Åbn højmessen for mennesker med særlige behov

Seminar på TORVET i Aarhus fredag den 19. maj 2017


Højmessen i den danske folkekirke rummer mange kvaliteter og er gennemtænkt til mindste detalje. Men er den åben nok for mennesker med udviklingshandicap eller andre med særlige behov?

På seminaret vil folk med erfaring på området dele refleksioner og inspirere til videreudvikling af gudstjenesten, så både liturgi og forkyndelse medvirker til at inkludere alle.

Vi vil skabe en samtale, hvor præster og ledere kan komme til orde, dele inspiration og stille spørgsmål. 

» Tilmeld dig her: teologi.dk/tilmeld

 

Oplæg om formiddagen

Biskop Steen Skovsgaard:
”Hvordan ser folkekirken på mennesker med udviklingshandicap, og hvordan kommer det til udtryk i kirkens samlede kropssprog?”

Sognepræst Sune Skarsholm:
”Hvordan kan vi inkludere og inddrage mennesker med udviklingshandicap i højmessen?”

Sognepræst Kristian Skovmose:
”Hvordan kan vi inkludere mennesker med udviklingshandicap i højmessen, herunder et bud på en forbedret liturgi?”


Oplæg om eftermiddagen

Sognepræsterne Isak Holm og Jakob Søe Esmarch:
”Personlige og faglige erfaringer med mennesker med handicap.”

Fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen:
”Hvorfor har vi behov for et mere rummeligt menighedsbegreb, og hvad er inklusion?”

Bofællesskabsleder Knud Dideriksen:
”Hvilke forventninger har mennesker med udviklingshandicap til kirken?”

Landsleder Tove Søgaard:
”Kirkens ansvar som et modsvar til udviklingen i samfundet.”

Praktisk info

Pris: Det er gratis at deltage, og forplejning er inkluderet.

Sted: TORVET, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N.

Tid: Fredag den 19. maj 2017 kl. 10-16.

Tilmelding: Tilmelding senest den 1. maj 2017 via www.teologi.dk/tilmeld.

Arrangører: Kristelig Handicapforening og Menighedsfakultetet.

» Download flyer for seminaret

Baggrund for seminaret

Mennesker med udviklingshandicap er værdifulde medlemmer af menigheden. Derfor ønsker vi at inspirere kirken til at gøre mennesker med handicap til ligeværdige medaktører i det danske kirkeliv.

Mennesker med udviklingshandicap er først og fremmest mennesker, som har meget at bidrage med. Mange har dog brug for støtte for at kunne bruge de ressourcer, de har. Det skyldes, at de ofte har reducerede kognitive, sproglige og motoriske færdigheder. Nogle kan også have svært ved at bearbejde og lagre indtryk fra omverdenen.

Selv om evnen til at udtrykke sig er nedsat, betyder det ikke, at den enkeltes åndelige længsler og behov for kunne udøve sin tro eller livssyn er svækket. På det område er vi alle lige.

De største hindringer for ligeværdig inklusion er ikke kun de praktiske hindringer. Det er “holdningshindringerne”. De holdninger, som tydeligt signalerer, at ”du er ikke en af os”, ”at du ikke hører til her”, osv. Det siges ikke med ord, men det fremgår af menighedens samlede kropssprog.

Prædikerne bliver ofte holdt i et for akademisk og redegørende sprog uden vægt på fortællingen. Mennesker med udviklingshandicap inkluderes desuden kun sjældent i de praktiske opgaver omkring højmessen. Der er i de senere år kommet mere fokus på at få lægfolket inkluderet i selve højmessen som tekstlæsere, nadvermedhjælpere, deltagere i koret osv. Der er også en tradition for at inddrage børn, men det er ofte kun i forbindelse med særgudstjenester, at mennesker med udviklingshandicap for alvor bliver inddraget. Der findes også kun få egnede forkyndelsesredskaber.

Kirkens udfordring og opgave er at anvende et sprog, som udviklingshæmmede kan forstå og bruge. Desuden har vi brug for et mere rummeligt menighedsbegreb, som også kan favne dem, som ikke umiddelbart kan være en synlig del af fællesskabet om søndagen. Hvis vi definerer en menighed som den gudstjenestefejrende menighed, vil mange være lukket ude på forhånd. Vi har derfor brug for et mere favnende menighedsbegreb, som også kan rumme dem, som ikke kan være en synlig del af fællesskabet om søndagen.

Seminar vil have fokus på gudstjenesten og ikke mindst højmessen. Vi vil fællesskab inspirere til videreudvikling af gudstjenesten, således at både liturgi, indhold og praktik viser at vi er en inkluderende menighed. 

Vi ønsker at give inspiration til en nytænkning i folkekirken, således at gudstjenesten bliver inkluderende for mennesker med særlige behov.

Seminaret afrundes med en budrunde på, hvad næste initiativ skal være.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og følg os...