Indkaldelse til generalforsamling 2019

Indkaldelse til KH’s generalforsamling 2019 i Vejle

KH afholder generalforsamling 9. marts 2019 i Vejle missionshus. I forbindelse med generalforsamlingen gør vi opmærksom på følgende:

  • Forslag til vedtægtsændringer der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være sekretariatet i hænde senest 15. januar 2018.
  • Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være sekretariatet skriftligt i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.
    Disse forslag offentliggøres senest 1 uge efter modtagelsen tydeligt på foreningens hjemmeside og så vidt muligt i foreningens blad inden generalforsamlingen.
    Alene medlemmer kan stille forslag.
  • Forslag til kandidater til bestyrelsen efter § 5, skal stilles af mindst fem medlemmer og skal være sekretariatet skriftligt i hænde senest en måned før generalforsamlingen.
    Forslagene offentliggøres senest 1 uge efter modtagelsen tydeligt på foreningens hjemmeside og så vidt muligt i foreningens blad inden generalforsamlingen.

»Læs mere om KH's årsmøde/generalforsamling i 2019

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og følg os...