Indkaldelse til generalforsamling 2017

Indkaldelse til KH’s generalforsamling 2017 i Vejle

KH afholder generalforsamling 11. marts 2017 i Vejle missionshus. I forbindelse med generalforsamlingen gør vi opmærksom på følgende:

  • Forslag til vedtægtsændringer der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være sekretariatet i hænde senest 15. januar 2017.
  • Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være sekretariatet skriftligt i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.
    Disse forslag offentliggøres senest 1 uge efter modtagelsen tydeligt på foreningens hjemmeside og så vidt muligt i foreningens blad inden generalforsamlingen.
    Alene medlemmer kan stille forslag.
  • Forslag til kandidater til bestyrelsen efter § 5, skal stilles af mindst fem medlemmer og skal være sekretariatet skriftligt i hænde senest en måned før generalforsamlingen.
    Forslagene offentliggøres senest 1 uge efter modtagelsen tydeligt på foreningens hjemmeside og så vidt muligt i foreningens blad inden generalforsamlingen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og følg os...