OM FORENINGEN

Kristelig Handicapforening har tre formål: At fremme forkyndelsen af det kristne budskab blandt handicappede og deres pårørende, at arbejde for at der bliver oprettet flere kristne bofællesskaber for handicappede og at varetage de handicappedes sag generelt.

Ferielukket

Landskontoret er ferielukket fra d. 18. dec. til 5. jan.

Tilmeld dig nyhedsbrev

Du kan tilmelde dig KHs nyhedsbrev og modtage nyheder pr. mail 1-2 gange om måneden.

» Læs mere og tilmeld dig her


Bestil det nye KH blad

Det nye KH blad er netop udkommet, og denne gang bliver du nødt til at bestille et gratis eksemplar - hvis du ikke allerede er medlem af KH og modtager bladet.

Du skal bestille et gratis blad, fordi det er et rigtigt vinternummer, der rummer en masse "tunge" artikler, som kræver tid og ro, og derfor ikke er egnet til skærmen. Du kan forsøge at læse artiklerne online - du finder oversigten herunder - men vi vil meget gerne sende et blad hjem til dig. 

» Bestil et gratis eksemplar af KH bladet.

» Download KH bladet som pdf. 

 ___________________________________________________________________


Danmark lever ikke op til handicapkonventionen

Vi skal sigte efter det helt åbenlyse: At skabe rigtige hjem, hvor handicappede kan leve ligeværdigt med alle andre borgere i det danske samfund, mener Thomas Bjerg Mikkelsen

» Læs mere


FN's handicapkomite kritiserer Danmark

Komiteen anbefaler, at Danmark ændrer lovgivningen, så personer med handicap frit kan vælge hvor og med hvem, de gerne vil bo.

» Læs mere


Menneskerettighederne hænger sammen med kristendommen

Kan man som kristen bakke op om menneskerettighederne? Har mennesket overhovedet rettigheder? Eller burde vi i stedet tale om pligter? Thomas Ploug, der er professor i Etik og medlem af Etisk Råd fortæller, at der er flere ligheder mellem menneskerettighederne og kristendommen, og udgangspunktet...

» Læs mere


Et kristent bidrag til diskussioner om handicap

Der er flere tilgange til handicap. Den medicinske og den sociale. Her fortæller Vinoth Ramachandra om en tredje tilgang – den kristne. ”Vores iboende værdi som mennesker, er funderet i en ubetinget kærlighed, som er givet os af vores skaber, og som vi er kaldet til at vise over for hinanden,”...

» Læs mere


Vær nysgerrige i stedet for bange

Vores egen frygt for ikke at kunne håndtere situationen, afholder os fra at tage imod mennesker med handicap i vores kristne fællesskab. Vi skal reagere på frygten med nysgerrighed over for andre mennesker – i stedet for at trække os, fortæller Steen Palmqvist.

» Læs mere


"Kemien har været der lige med det samme"

Marianne og Dion Rønne-Rasmussen var med til temadag for forældre d. 25. oktober. De sætter stor pris på netværket med andre forældre.

» Læs mere

   

Indkaldelse til generalforsamling 2015

Kristelig Handicapforening afholder generalforsamling 14. marts 2015 i Vejle missionshus. I forbindelse med generalforsamlingen gør vi opmærksom på følgende:

  • Forslag til vedtægtsændringer der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være landskontoret i hænde senest 15. januar 2015.
  • Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være landskontoret skriftligt i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen. Disse forslag offentliggøres senest 1 uge efter modtagelsen tydeligt på foreningens hjemmeside og så vidt muligt i foreningens blad inden generalforsamlingen. Alene medlemmer kan stille forslag.
  • Forslag til kandidater til bestyrelsen efter § 5, skal stilles af mindst fem medlemmer og skal være sekretariatet skriftligt i hænde senest en måned før generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres senest 1 uge efter modtagelsen tydeligt på foreningens hjemmeside og så vidt muligt i foreningens blad inden generalforsamlingen.

 ___________________________________________________________________


» Forældrenetværk
21.02.2015 13:00 - 20:00
» Årsmøde
14.03.2015
» Familielejr
05.06.2015 - 07.06.2015

Typovizion Typo3 CMS