OM FORENINGEN

Kristelig Handicapforening har tre formål: At fremme forkyndelsen af det kristne budskab blandt handicappede og deres pårørende, at arbejde for at der bliver oprettet flere kristne bofællesskaber for handicappede og at varetage de handicappedes sag generelt.

Tilmeld dig nyhedsbrev

Du kan tilmelde dig KHs nyhedsbrev og modtage nyheder pr. mail 1-2 gange om måneden.

» Læs mere og tilmeld dig her


Fra professionel håndboldspiller til pædagog i Kernehuset

Louise Bager Due er pædagog i bofællesskabet Kernehuset i Ans. Det er en helt anden arbejdsdag og hverdag, end hun har haft i de mange år som professionel håndboldspiller, og hun nyder at arbejde med motivation og udvikling på en ny måde.

» Læs artiklen

 ___________________________________________________________________

 

Kom med på kursus i 2015

Vi er nu klar med kursuskataloget for 2015, og vi glæder os til at byde dig velkommen på Kristelig Handicapforenings kurser.

Bemærk at der på nogle af kurserne er begrænset deltagerantal.

 ___________________________________________________________________

Kursus for ansatte: Sanseintegration - og besøg i Snoezelhuset Guldhornet

Dato: 5. marts 2015
Tid: Kl. 9-16.30
Sted: Landsbyen Sølund, Dyrehaven 10 C, 8660 Skanderborg
Underviser: Marlene Theager, specialpædagogisk konsulent og VISO-specialist i Videncenter Skanderborg – Sølund (ViSS.dk).
Pris: 950 kr. for ansatte på KH's bofællesskaber. 1.400 kr. for andre.
Tilmeldingsfrist: 5. februar 2015
NB: Max 25 deltagere.

Kurset vil give indsigt i sansernes funktioner og baggrunden for perceptuelle og kognitive processer i hjernen, der gør det muligt for os at danne mening af sensoriske påvirkninger. 

Vi skal også se på, hvordan forskellige adfærdsformer kan være et udtryk for sensoriske vanskeligheder, og hvordan vi i omgivelserne vha. sansestimulering kan medvirke til at støtte og kompensere for sanseintegrative problemer.

Der vil også være en rundvisning i snoezelhuset ’Guldhornet’, der også rummer et interaktivt kirkerum.

» Læs mere og tilmeld dig

 

 ___________________________________________________________________

Kursus for ansatte: Det gode samarbejde med forældre

Dato: 10. marts 2015
Tid: Kl. 9-16
Sted: Bofællesskabet Elmebo, Elmevej 4 B, 4293 Dianalund
Underviser: Steen Palmqvist, psyko- og familieterapeut
Pris: 700 kr. for ansatte på KH's bofællesskaber. 1.200 kr. for andre.
Tilmeldingsfrist: 10. februar 2015

I en værdibaseret forening er samarbejde og fællesskab højt prioriteret. Det giver mulighed for gode livsbekræftende oplevelser på såvel arbejdsplads som i samarbejdet med forældre, som er svære at finde på en almindelig arbejdsplads. Men i det værdibaserede fællesskab ligger også kimen til frustrationer og konflikter, da det indeholder mange personlige følelser og meninger, som ofte mere tager sin forståelse i holdninger fremfor det faglige, lidt afhængig af på hvilket side af bordet man står.

Fordi fokus er at tage sig af mennesker, der også har forældre, opstår der let kløfter mellem det faglige og det følelsesmæssige, som kan være svært at håndtere - for hvordan kan man diskutere følelsesmæssige oplevelser?

» Læs mere og tilmeld dig

 

 ___________________________________________________________________

Kursus/workshop for beboere og andre: Mal dit eget billede

Dato: 11. april 2015
Tid: Kl. 9.30-16.00
Sted: Kunstnerhuset Karavana, Graham Bellsvej 1A, 8200 Århus N 
Efterfølgende udstilling: Galleri Bibelland, Brejning Søndergade 10, 7080 Børkop
Undervisere/instruktører: Janne Andreasen og Geske Marie Skot-Hansen, atelieret Kunstnerhuset Karavana
Pris: 700 kr. for deltagere, 125 kr. for medhjælpere.
Tilmeldingsfrist: 11. marts 2015
NB: Max 10 deltagere - så skynd dig at melde dig til.

Kom og mal dit eget billede ud fra emnet "venskab". 

Du får dit eget lærred og hjælp til at komme i gang. Medbring gerne et billede, et foto, en lille figur eller andet, som kan inspirere dig ud fra emnet "venskab". Vi starter med at lave en skitse. Derefter overfører vi skitsen til lærred og maler med akryl og oliepastel. Undervisningen er individuel ud fra din egen skitse. Du lærer om komposition og farvelære. 

Efterfølgende vil malerierne blive udstillet i Galleri Bibelland. 

» Læs mere og tilmeld dig

 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

   

Indkaldelse til generalforsamling 2015

Kristelig Handicapforening afholder generalforsamling 14. marts 2015 i Vejle missionshus. I forbindelse med generalforsamlingen gør vi opmærksom på følgende:

  • Forslag til vedtægtsændringer der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være landskontoret i hænde senest 15. januar 2015.
  • Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være landskontoret skriftligt i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen. Disse forslag offentliggøres senest 1 uge efter modtagelsen tydeligt på foreningens hjemmeside og så vidt muligt i foreningens blad inden generalforsamlingen. Alene medlemmer kan stille forslag.
  • Forslag til kandidater til bestyrelsen efter § 5, skal stilles af mindst fem medlemmer og skal være sekretariatet skriftligt i hænde senest en måned før generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres senest 1 uge efter modtagelsen tydeligt på foreningens hjemmeside og så vidt muligt i foreningens blad inden generalforsamlingen.

 ___________________________________________________________________


» Forældrenetværk
21.02.2015 13:00 - 20:00

Typovizion Typo3 CMS