OM FORENINGEN

Kristelig Handicapforening har tre formål: At fremme forkyndelsen af det kristne budskab blandt handicappede og deres pårørende, at arbejde for at der bliver oprettet flere kristne bofællesskaber for handicappede og at varetage de handicappedes sag generelt.

Tilmeld dig nyhedsbrev

Du kan tilmelde dig KHs nyhedsbrev og modtage nyheder pr. mail 1-2 gange om måneden.

» Læs mere og tilmeld dig her


Kom med til Årsmøde 2015

 

Velkommen til Årsmøde i Kristelig Handicapforening d. 14. marts 2015 i Vejle Missionshus.

Lørdag formiddag er der generalforsamling, og om eftermiddagen er der foredrag ved Eleonora og Leif Andersen med emnet: "At være pårørende - og Gud som pårørende".

»  Læs mere og tilmeld dig her 

 ___________________________________________________________________

AKTUELT FRA KH


Østbækhjemmet søger leder pr. 1. juni

Efter mere end 10 år som ledere på bofællesskabet Østbækhjemmet går Inge og Mogens Stig Nielsen på efterløn og pension. Derfor søger bofællesskabet Østbækhjemmet i Ølgod en leder pr. 1. juni 2015.

» Læs mere


Tjen penge på en god sag

Hjælp os med at sælge lodsedler. Vi tilbyder en bonus på 10 kr. pr. lodseddel, der sælges, og vi vil meget gerne arbejde sammen med skoler, kirker, foreninger, privatpersoner m.fl. Er det noget for dig eller for nogen, du kender?

» Læs mere


KH's bofællesskaber samarbejder om journalsystem

Det nye tilsyn stiller krav til dokumentationen af bofællesskabernes indsats. Systemet Bosted Indikator kan være med til at dokumentere bofællesskabernes indsats, blandt andet ved at dagbogsnotater suppleres med måltal.

» Læs mere


Alle har ret til børnekonfirmandundervisning

Børn og unge med særlige behov skal også tilbydes børnekonfirmandundervisning, skriver landets biskopper i en vejledning om konfirmandundervisning.

» Læs mere

   

Indkaldelse til generalforsamling 2015

Kristelig Handicapforening afholder generalforsamling 14. marts 2015 i Vejle missionshus. I forbindelse med generalforsamlingen gør vi opmærksom på følgende:

  • Forslag til vedtægtsændringer der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være landskontoret i hænde senest 15. januar 2015.
  • Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være landskontoret skriftligt i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen. Disse forslag offentliggøres senest 1 uge efter modtagelsen tydeligt på foreningens hjemmeside og så vidt muligt i foreningens blad inden generalforsamlingen. Alene medlemmer kan stille forslag.
  • Forslag til kandidater til bestyrelsen efter § 5, skal stilles af mindst fem medlemmer og skal være sekretariatet skriftligt i hænde senest en måned før generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres senest 1 uge efter modtagelsen tydeligt på foreningens hjemmeside og så vidt muligt i foreningens blad inden generalforsamlingen.

 ___________________________________________________________________


» Årsmøde
14.03.2015
» Malekursus for beboere og andre
11.04.2015 09:30 - 16:00

Typovizion Typo3 CMS